SMART CITY

Az Energia Design holisztikus jellege megköveteli, hogy a hangsúlyt az épületről nagyobb kontextusra helyezzük, több épület együttes vizsgálatán keresztül, a teljes városok szintjére. A települések és a városok szélsőségesen növekvő népességi tendenciái a várostervezési szempontokat kritikus fontosságúvá teszi a történelmi városmagok energiafelhasználása és környezeti optimalizálása, illetve a meglévő városi kerületek felújítása és bővítése szempontjából. Az új fenntartható települések fejlesztése is kiemelt fontosságú, hiszen egy zöld, nagy komfort és energiahatékonyságú épület megvalósítása csak egy vízcseppnyi javulást eredményez társadalmunk fenntarthatósági fejlődésében, miközben teljes körzetek és városok létrehozása "óceán" méretű előrehaladást eredményezne. Település modellezési elmélet. Energetikai és klímatikai elemzések pozitív és negatív példákról, új és meglévő települési felújítási tervekről és esettanulmányokról. Vernakuláris, környezetbarát, hatékony településtörténet. Városi klíma és komfort tényezők (külső, közterületek): sugárzás, levegő hőmérséklet, relatív páratartalom, csapadék, felhők, köd és levegőminőség, topográfia, orientáció, A/V hányados és építési tipológia, szél karakterisztika és védelem, városi szellőzés és aerodinamikai szempontok, valamint az árnyékolás és a nappali világítás a várostervezésben. Esettanulmányok példái a nulla CO2-város és intelligens falu projektekről. Kifinomult tervezési módszer okos, nulla-CO2 alapú urbanisztikai terv kidolgozására, amely összetett helyszín és beépítési-fejlesztési terület elemzésen, low tech és csúcstechnológiás megoldásokon és szimulációkon alapul. Az éghajlati és földrajzi körülmények, a vernakuláris stratégiák, a passzív és az aktív építési technológiák, a termikus és CFD-szimulációkkal támogatott tervezés, valamint a közlekedés és az infrastruktúra tervezés hozzájárulnak a városi CO2-semlegességhez. Az általános energia-, anyag- és klíma-áramlás, továbbá az ökológiai ciklusrendszerek, a sűrített beépítés és gazdaságos térhasználat, a vízszintes és függőleges zöldterületek, a biodiverzitás, valamint gépészeti rendszerek koncepciói biztosítják a hosszú távú fenntarthatóságot. Településenergetikai segédlet (SEG) új és felújítási projektekhez. A tervezési és értékelési módszertan különböző lépésekből áll, településenergetikai tervek kidolgozásához. Az SEG második része a településenergetikával, a hő- és villamosenergia-igény számításával foglalkozik statisztikai eszközök segítségével. A meglévő épületállomány állapotelemzése, valamint az energetikai infrastruktúra és a regeneratív energiahasznosítási potenciálok kivizsgálása után a település nagyságrendű energia koncepciót lehet kidolgozni, jövőszcenáriók segítségével.

Kapcsolat

Energia Design - Prof. Dr. habil Kistelegdi István DLA, Ph.D.

  • Cím

    Szentágothai János Kutatóközpont - Pécsi Tudományegyetem, H-7624 Pécs, Ifjúság útja 20. A114-es Terem
  • Email

    kistelegdis@gmail.com
  • Telefon

    +36 30 517 2617