Senior lakópark - KővágószőlősSenior Lakópark Kővágószőlős - avagy klímapark a szőlőtőkék között

Napjainkban szembeötlő jelenség, hogy bármihez is kezd az ember, nyomban energetikai problémákba ütközik. Gazdaság, közlekedés, lakásproblémák – a környezeti problémák hurka egyre jobban szorul mindegyiken. Mivel a világ energiafogyasztásának több mint fele az építéssel kapcsolatos áramlatokba folyik, egy közel 2000 m2-es lakópark létesítésekor óriási felelősség hárul ránk. Az energiatudat nem csak ökonómiai, ökológiai, hanem morális kérdés is – ahogy a buddha idézet is jelzi: „nem csak cselekedeteinkért vagyunk felelősek, hanem azért is, amit nem tettünk meg.”

Az építtető egy senior lakó- és szolgáltató központot kíván létrehozni Pécs határában, Kővágószőlősön egy közel 8000 m2 nagyságú területen – külön kívánalom az ökologikus megoldások figyelembevétele. A beépítési telek adottságainak vizsgálatakor szembeötlik a jellegzetes kővágószőlősi szőlőterületek katonás tőkesorai, melyek a vidéket karakterizálják. A telek hosszú egyenes szőlősorai a nyugdíjasközpont alapvető telepítési rendszerét ihlette meg.  A szőlőtőkék szerkezeti metaforájaként, mint szőlőszemek nőnek függesztett lakások egy tőkesorokhoz hasonló struktúrájú pergola vázrendszerbe, az összefüggő kvadratikus fürtök alkotják a lakóparkot. A lakások 5x5 m-es modulrendszere 15 db 1 személyes 25 m2-es szobaegységet vizesblokkal, 15 db 2 személyes 50 m2-es lakást és 3 db 75 m2-es „penthouse” luxuslakást hoz létre. A telek hátsó, nyugodtabb északi részén elhelyezkedő senior-település szabályos „tőkesorai” a déli főbejárat irányába haladva megnyílnak, mint egy hangszer húrjai ellazulnak, dinamikus tágabb tereket létrehozva helyet biztosítanak a közösségi funkciók elhelyezésére. A mozgalmas térkompozíció a látogatók, családok fiatal korosztályokkal kevert életének, igényeinek kíván megfelelni, az épített terek itt kilépve a merőleges szögletes raszterből szoliter hullámzó ívelt terekkel nagyméretű szőlőszemekként jelennek meg az ívelt lugas struktúrában. Ez élménypark rész ellátja a lakóparkot egy gasztronómiai épülettel a keleti oldalon - étterem, kávézó, konyha, szociális blokkok és raktárak együttesével. A rezidenciához vezető utat nyugatról egy multifunkcionális nagyterem, gimnasztikaterem, orvosi részleg és egy tágas könyvtár határol. A bejárat felől a könyvtárral szemben a nyugati sávban irodaépület és információ, recepció várja a vendégeket. Az autós megközelítés is erről az oldalról történik mélygarázsos megoldással a természetes környezet végett.

Nos, a kővágószőlősi falusias településrendszerű vidék egy ilyen kaliberű és dimenziójú épületkomplexumot sem építészetileg, sem szociális, ökológiai szempontból nem tudna elbírni. Ez okból kifolyólag is indokoltnak látszott a funkciók, épületek erős tagoltsága, mellyel a falusi beépítés dimenziójához szervesen illeszkedik a megoldás. A környezet enyhén lankás domborzatában elhelyezkedő kis új „városrész” különböző részeit összefogó, védő tetőburok mint a meglévő domborzat épített hulláma illeszkedik a természetes közegbe, mintha a domborzatot mint szőnyegfelületet megemelnénk és a házakat alásepernénk. A transzparens-transzlucens burok viszont nem rejti el a lakóparkot, inkább csak védi, ellátja energiával mialatt az intézmény folytonosan prezent ugyanakkor beleolvad környezetébe. E kettősségnek köszönhető a projekt izgalmas megjelenése.

Ha az épületet energiadizájn megoldásáról szeretnénk beszélni, akkor a legtalálóbb, ha az épületet egy élő szervezettel, például egy teknősbékával hasonlítjuk össze. A teknős külső burka a páncél-ház és bőr összehasonlítható az épület burokszerkezetével. Védelmi, esztétikai és energetikai feladatuk ugyanaz. Mindkét burok szabályozza a belső organizmus energia-háztartását. A teknős váza analóg a ház tartószerkezetével – statika. A béka agy és idegpálya hálózata megfelel a lakópark épületfelügyelet, automatizációs- és monitoring rendszerének. A kiválasztó szervek feladatát a házban az energiaellátás és recycling.

A lakópark multifunkcionális klímaburok szerkezete tehát amellett, hogy egységbe fogja és integrálja az épületrészeket reagál a külső klímaviszonyokra, kielégíti a belső komfortigényeket - egyszóval alkalmazkodik, miközben ellátja a házat energiával. A létrejött klímacsarnokban így télen is egy zöld park nyújt pihenést és kikapcsolódást az épületet használóknak. A buroktető formája aerodinamikailag optimált, az uralkodó észak-északnyugati szélirányba beállított hullámforma tető a repüléstechnika törvényszerűségei alapján tető domború felülete fölött szívóhatást eszközöl ki, mely az épületbelső termikus, természetes szellőzését segíti, a használt levegő kiszívódik a tető felett. A 2 rétegű burokszerkezet egy légcsatornát hoz létre, mely a szellőzésen kívül a bejárat felé fokozatosan összeszűkülve a fő szélmennyiséget befogja, felgyorsítja és a tető legszűkebb végén turbinák segítségével kidobja a szerkezetből miközben áramot termel. A tartószerkezet struktúrája szintén a szőlőfürtöket, szemeket idézi, mindamellett a szakrális geometria egyik alapvető szerkezete, mely rendszer minden élőlény felépítésében megtalálható. . E geometriai szerkezet mozgatással egy körháló struktúrává tud összefonódni majd ismét szétválni, ami érdekes árnyékoló megoldást és energiadizájn térélményeket teremt. Statikailag optimális rendszerről egy egyedi láncszerkezetről beszélünk, mely már hasonló elv alapján a római birodalom korában híd- és más mérnöki szerkezetek megoldásit jelentette. A térrácsként szerkesztett körgyűrűkből összefont konstrukciónak különböző feladatai vannak: A dupla héjnak köszönhetően a nyári hővédelem, természetes szellőzés biztosított, az háromszögletű egységek esővizet gyűjtenek, védett árnyékoló szerkezetekként fényreflexiós technikával működnek. A burokszerkezet más fénydeflektoros egységei fényvezetéses prizmatikus technikával megtörik a direkt sugárzást és diffúz fénnyel látja el a belső teret, mely már nem már nem melegít. Ezen kívül a burok-egységek képesek a fényt koncentrálni (szakrális geometria) egy belső hőpajzs szerkezetre, mely abszorbálja a hőt és nyáron abszorbciós hűtéstanchnika egységeibe küldi az energiát. A pajzs szoláris áramot is termel. Télen a koncentrált fény melegíti a pajzshéjat, mely aktív hőszigetelőként védi a beltereket télen és hőenergiát termel a termikus kollektorokban. Egy különleges tükörszerkezet segítségével lehetőség nyílik a fény „forgatására”, „elraktározására” (folyamatos tükörreflexiós fényvezetés), majd éjszaka, igény esetén mesterséges-természetes megvilágításként újra aktiválni lehet a „befogott” fényt. A légtechnikát kiszolgáló elemek egyedi hőcserélő modulokkal vannak kiszerelve a távozó használt levegő hőenergiájának visszaforgatása végett. Lehetőség nyílik egyes térrács piramisok/kúp egységekben zöldalga technológiával hidrogént termelni, azt kapcsolt áram- és hőfejlesztő kazánnal hasznosítani, nem is beszélve a zöldtetőként működő, árnyékolásra is alkalmazható előnyökről.

Az épületburok alsó, földalatti része geotermikusan látja el magát a környezeti energiakínálatból.  Az északi fő szélirányban elhelyezett szellőzőnyílásokon és egy talajkollektor légcsatorna-hálózaton keresztül a friss levegő télen előfűtődik, nyáron előhűtődik, miután eléri a komplexum energiaközpontját. Itt a klímakoncepció „szíve” a központi hőszivattyú és hőcserélők, puffer- és légtechnika található, ahol a végfűtés, ill. a hűtéskeringetés történik levegő és víz médiummal. Az előállított szűrt, temperált levegő aztán eljut a klímacsarnokba és a gasztro ill. egyes szaniter belső terek felé. A víz médium az épület alatti geotermikus földszondákban cseréli ki energiáját a földel, majd a hőszivattyú segítségével a lakópark és a középület részek szerkezeteit temperálja. E rendszernek köszönhető, hogy az épület energiaigénye megfeleződik, mivel alacsony hőmérsékletű megoldásról van szó, ill. a geo hőmérséklet nyáron direkt hűteni tud.

A Kővágószőlős és vidéke bánya múltjára visszatekintve megfontolandó a bányahő ill. bányagázok lehetséges energetikai hasznosítása. Az épület a klímakoncepciónak köszönhetően több energiát termel, mint amennyire szüksége van, az energiadizájn megoldások pedig egy klímaélőlényt hoznak létre mely, mint a teknősbéka különböző közegekben képes magát ráhangolni a változásra, bizonyos értelemben mozog, természetes környezetével CO2 semleges párbeszédet hoz létre.

Kapcsolat

Energia Design - Prof. Dr. habil Kistelegdi István DLA, Ph.D.

  • Cím

    Szentágothai János Kutatóközpont - Pécsi Tudományegyetem, H-7624 Pécs, Ifjúság útja 20. A114-es Terem
  • Email

    kistelegdis@gmail.com
  • Telefon

    +36 30 517 2617